Zoeken

Controverse na uitspraken RNI-afgevaardigde over Koning Mohammed VI

8 juli 2022 - 16:20 - Marokko

©

Terwijl hij het opnam voor de regering, deed een afgevaardigde van de regerende partij Nationale Groepering van Onafhankelijken (RNI), een controversiële uitspraak over Koning Mohammed VI, tijdens een debat over de prijsstijgingen.

"Het is niet de taak van de regering om de kwestie van prijsstijgingen te beheren, aangezien dit afhankelijk is van internationale factoren. De uitvoerende macht heeft een programma aangenomen dat zowel de goedkeuring geniet van Zijne Majesteit als van het Marokkaanse volk," aldus het Kamerlid tijdens een plenaire vergadering op maandag in het parlement. De verklaring lokte heftige reacties vanuit de oppositie.

Lees ook: Stijging prijzen in Marokko: oproep tot algemene staking op 20 juni

"De Koning behoort toe aan alle Marokkanen, meerderheid en oppositie," reageerde Mohammed Ouzzine van de Volksbeweging. Het regeringsprogramma wordt goedgekeurd en aangenomen door het parlement, niet door de Koning. Driss Sentissi, voorzitter van de Haraki-groep, verwierp de "poging om de Koning te betrekken" bij de stijgende prijzen, meldt TelQuel. "Zijne Majesteit is groter dan dit alles, hij heeft niets te maken met het regeringsprogramma en hij is ook niet verantwoordelijk voor de prijsstijgingen," zei hij.

Lees ook: Marokko: uitgaven compensatiefonds veel hoger dan gepland

Artikel 88 van de Marokkaanse grondwet bepaalt dat: "Na de benoeming van de leden van de regering door de Koning, de regeringsleider het programma dat hij voornemens is uit te voeren, voor moet leggen en toelichten aan de beide Kamers van het Parlement. Het programma bevat de richtsnoeren voor het regeringsbeleid in de verschillende sectoren van nationale activiteit en met name op het gebied van het economisch-, sociaal-, milieu-, cultureel- en buitenlands beleid. Het programma wordt in elk van de twee Kamers besproken, waarna een stemming volgt in het Huis van Afgevaardigden. De regering wordt geïnstalleerd nadat zij het vertrouwen van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gekregen, met een absolute meerderheid van de leden van die Kamer, die voor het programma van de regering stemmen".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team