Zoeken

Toespraak van koning Mohammed VI op 21 februari 2011

23 februari 2011 - 10:20 - Marokko

©

De volledige tekst van de toespraak van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, tijdens de installatie van de Economische en Sociale Raad (CES) op maandag in het koninklijk paleis in Casablanca.

Lof zij God,

Groet en gebed op de Profeet, Zijn vrienden en verwanten,

Dames en Heren,

Door het oprichten van de Economische en Sociale Raad, geven we een sterke impuls aan de dynamische hervormingen en hebben we de zorg en taak van het leiden van onze trouwe mensen. Daarbij hebben we er steeds voor gezorgd dat de bouw van een effectieve democratie hand in hand gaat met een duurzame menselijke ontwikkeling.

Als we de aftrap van deze Raad vandaag geven, is dit omdat we steeds consequent geweigerd hebben toe te geven aan de demagogie en improvisatie in onze inspanningen om ons uniek model van democratie en ontwikkeling te versterken. Dit alles moet plaatsvinden op de tijd die nodig is om het proces af te werken, die moest leiden tot de tijdige uitvoering van deze Raad, die bedoeld is als een instelling van goed bestuur van de ontwikkeling.

Dit betekent dat wij niet bereid zijn de Raad te laten omzetten in een soort van derde kamer. Wij zijn echter van plan ervan een nieuwe en grote ruimte te maken, in staat om wat de staat biedt in termen van institutionele structuren en fora voor een constructief dialoog, verantwoordelijke expressie, een positieve responsiviteit en de aspiraties de verschillende sociale groepen en generaties, te consolideren.

Hier wordt dus bevestigd dat de aanpak die wij resoluut volgen moet worden geassocieerd als de levensader van het land om onze gezamenlijke zoektocht naar innovatieve antwoorden op belangrijke ontwikkelingskwesties die onze aandacht houden.

Door de pluralistische samenstelling van de Raad, het sociaal-economische weefsel van de verenigingen en de wetenschappelijke en intellectuele vaardigheden, bevestigen we het gelijkheid van de leden van deze instelling.

We hebben besloten om de heer Chakib Benmoussa, voorzitter, en de heer Driss Guerraoui, secretaris-generaal, te benoemen op basis van hun bekwaamheid, onpartijdigheid en deskundigheid. We verwachten van alle leden van de Raad dat zij zich verenigen in een collectieve actie, waarbij de belangen van de natie boven alle andere overwegingen staan.

Als de Raad bevoegd is om de regering of het parlement advies en prospectieve studies te verschaffen ter versterking en verrijking van hun respectievelijke acties, zullen we niet nalaten om de ene en de andere uit te nodigen om hun mening vragen , indien aanwezig, over de economische en sociale kwesties, waar wij bijzonder aandachtig aan zijn, zodat zij in het hart van de rechten en de waardigheid van de mens, de ruggengraat vormen van sociale rechtvaardigheid.

Het is uw verantwoordelijkheid om erop toe te zien, met de grootst mogelijke aandacht, voor de ontwikkeling van een nieuw sociaal handvest, gebaseerd op belangrijke contractuele partnerschappen, die een gezond milieu scheppen bij het behalen van een gezond resultaat, en de modernisering van de economie te creëren, de concurrentiepositie te versterken en de productieve investeringen te stimuleren.

Het is uw verantwoordelijkheid om het lidmaatschap van elke impuls aan de inspanningen om de ontwikkeling te verzekeren in een versneld tempo om een eerlijke verdeling van de vruchten ervan te bereiken, als onderdeel van sociale rechtvaardigheid en nationale solidariteit .

Omdat de opleiding is opgenomen in de kernbevoegdheden van de raad, verwachten wij van u dat u efficiënte oplossingen voorstelt voor het probleem van de kwalificatie van menselijke hulpbronnen. Deze moeten, inderdaad, een beroeps- en technisch onderwijs genieten die hen in staat stelt de arbeidsmarkt te betreden en aan de eisen van de sectorale strategieën en structurele projecten te voldoen in het land.

Ons uiteindelijke doel is om voorwaarden te scheppen voor een waardig leven voor alle Marokkanen, vooral de meest behoeftigen, en het uitvoeren van een integrale ontwikkeling van productieve werkgelegenheid te creëren, vooral voor de jeugd dat we in het hart van onze ontwikkelingsbeleid plaatsen.

Dames en Heren,

Ons engagement is onwrikbaar om vooruit te gaan in het realiseren van de Marokkaanse model, waarin we de onomkeerbaarheid bevestigen. Trouwens, we zijn niet enkel van plan om de winsten te ondersteunen, maar ook om het plutonium door nieuwe hervormingen te consolideren, en dit in het kader van een grondige en totale synergie tussen onszelf en alle componenten van onze trouwe volk.

Met dezelfde vastberadenheid, zijn we toegewijd aan de verdere tenuitvoerlegging van structurele hervormingen, naar aanleiding van een routekaart met duidelijk omschreven visie en doelen, gebaseerd op de nauwe symbiose tussen de Troon en het Volk . Ons uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat alle Marokkanen genieten van gunstige voorwaarden voor het leven in waardige burger, als onderdeel van een vooruitstrevend Marokko, in zijn totale soevereine eenheid .

Wassalamou alaikoum warahmatoullahi wabarakatouh.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team