Zoeken

Koning Mohammed VI geeft van zijn macht af

18 juni 2011 - 09:20 - Marokko

©

De nieuwe grondwet garandeert de scheiding, onafhankelijkheid en evenwicht van de macht en de vrijheid en respect van de waardigheid van de burger, aldus Koning Mohammed VI in zijn toespraak vrijdagavond waarbij hij ook aankondigde dat hij "Ja" zal stemmen tijdens het referendum op 1 juli e.k..

In zijn toespraak zegt de Koning dat de nieuwe grondwet "de princiepen en mechanismen van een goede regeringswijze garandeert en voldoet aan de eisen van een waardige burgerschap en sociale rechtvaardigheid".

Voor het eerst in de geschiedenis van Marokko "werd de grondwet gemaakt door Marokkanen en voor alle Marokkanen" volgens Mohammed VI, die daarbij de deelname van politieke organen, vakbonden, verenigingen en de jeugd begroet.

De scheiding, onafhankelijkheid en evenwicht van de macht zijn het middelpunt van de nieuwe grondwet, waarvan het hoofddoel de "vrijheid en de waardigheid van de burger" te garanderen is.

Artikel 19 van de huidige grondwet is gesplitst in twee afzonderlijke artikelen, die de bevoegdheden en de status van de Koning bepalen. Deze laatste blijft de hoogste leider van het land, hoofd van het leger en behoudt de bevoegdheid om personen te benoemen tot militaire posten. Hij behoudt ook het recht hooggeplaatsten te benoemen tijdens ministerraden.

De grondwettelijke status van de Premier wordt ook versterkt. Hij wordt "hoofd van de regering" en is verkozen door stemming. De bevoegdheden van het Parlement wat betreft controle van de overheid worden ook uitgebreid.

De "Marokkaanse grondwet is een grondwet van mensenrechten, een werkelijke pact van rechten en plichten van het burgerschap", aldus koning Mohammed VI die eraan toevoegt dat de mensenrechten opgenomen zijn in de nieuwe grondwet zoals ze wereldwijd erkend zijn.

Marokkanen in het buitenland hebben in het ontwerp-grondwet ook recht op "een parlementaire vertegenwoordiging en hebben het recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen voor de twee kamers van het parlement".

De instellingen "Al-Wasit" (Ombudsman), de Raad van de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland en de Hoge Autoriteit van Audiovisuele Communicatie, werden ook geconstitutionaliseerd volgens Mohammed VI, die daarbij opmerkt dat de "geavanceerde regionalisering de basis is van een diepe hervormingen en modernisering van de staatsstructuren".

Deze historische grondwet zal de tiende van Marokko worden sinds de onafhankelijkheid als ze gestemd wordt. De laatste grondwet werd goedgekeurd door referendum onder Koning Hassan II in september 1996. Ze zal 15 jaar van kracht zijn geweest.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team