Zoeken

Grondwet: definitieve versie artikel 19

17 juni 2011 - 21:56 - Marokko

©

De Marokkaanse politieke partijen hebben allen een volledige kopie ontvangen van de hervormde grondwet die door een volksreferendum zal worden gestemd begin juli. De beroemde artikel 19 in zijn definitieve versie is dus eindelijk bekend.

De ontwerp-grondwet bestaat uit een preambule, 180 artikelen en negen secties. De grondwet stelt dat de regerende macht van Marokko een democratische, constitutionele, parlementaire en sociale monarchie is.

Het controversieel artikel 19 is in zijn nieuwe versie in twee delen verdeeld. Volgens het eerste deel is de Koning het staatshoofd, de hoogste vertegenwoordiger en het symbool van de nationale eenheid. Hij waarborgt de continuïteit van de staat.

De koning is de opperste scheidsrechter tussen overheidsinstellingen en zorgt ervoor dat de grondwet wordt gerespecteerd en dat de instellingen juist functioneren.

De vorst moet ook democratische keuzes verdedigen, de vrijheid van burgers, individuen en gemeenschappen en de naleving van internationale verdragen waarborgen.

In deel twee van artikel 19 wordt naar de Koning verwezen als bevelhebber van de gelovigen (Amir Al Mouâminine) en beschermer van de religie en de vrijheid om deze te pratikeren. Hij is tevens voorzitter van de Opperste Wetenschappelijke Raad.

De druk van de islamistische Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (PJD) heeft ervoor gezorgd dat de islam wordt besteed als staatsgodsdienst. De vrijheid van geloof zal dus niet van toepassing zijn in de nieuwe Grondwet.

Reageer op Facebook

Bladna.nl

Bladna.nl - 2020 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team