Zoeken

Grondwet: referendum gepland op 1 juli

19 juni 2011 - 11:00 - Marokko

©

Het referendum over de nieuwe Marokkaanse grondwet zal plaatsvinden op 1 juli 2011. Het campagne voor deze referendum zal morgen, maandag 20 juni, starten.

De Ministerraad heeft daarvoor vrijdag een decreet aangenomen betreffende het gebruik van audiovisuele middelen tijdens deze campagne.

Politieke partijen hebben allen hun tevredenheid geuit over het ontwerp-grondwet, die uitgebreide prerogatieven besteedt aan de Premier die baas van de regering wordt. De nieuwe Grondwet definieert ook het systeem van bestuur in Marokko als een democratische, constitutionele, parlementaire en sociale monarchie.

Koning Mohammed VI zei in zijn toespraak op vrijdag 17 juni dat hij de eerste zal zijn om "zijn nationale plicht te vervullen door Ja te stemmen" op de voorgestelde nieuwe grondwet, onderworpen aan een volksreferendum.

De vorst legde uit dat hij voor de nieuwe Grondwet zal stemmen omdat deze "de waardigheid en de rechten van alle Marokkanen, in het respect van gelijkheid en van een rechtsstaat" waarborgt.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team