Zoeken

"Mohammed VI, de grenzen van de macht" (reportage)

24 november 2022 - 12:00 - Marokko

©

Koning Mohammed VI besteeg in 1999 de troon na de lange regeerperiode van zijn vader, wijlen Koning Hassan II. Televisiezender ARTE stelt in een documentaire de vraag of de Marokkaanse monarch met zijn moderne bestuursstijl na 23 jaar aan de verwachtingen heeft voldaan? Portret van een Koning die beschouwd wordt als een hervormer.

Koning Mohammed VI wenst van bij zijn kroning de "Koning van de armen" te zijn en dicht bij het volk staan. De van nature verlegen 23ᵉ vorst van de Alawitische dynastie, die sinds de XVIIᵉ eeuw in Marokko regeert, hanteert een moderne bestuursstijl die hem zeer populair heeft gemaakt. De monarch ontwikkelde een beleid van liberalisering van de moraal, al ondervond hij daarbij heel wat tegenstand van conservatieven. Dit leidde in 2011 tot de verkiezing van de islamistische partij, de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD), aan het hoofd van de regering, analyseert ARTE.

Lees ook: Moulay Hassan opent museum over leven Profeet Mohammed

De documentaire belicht de tegenstrijdigheden die gepaard gaan met het uitoefenen van macht. Op sociaal gebied heeft de Marokkaanse pers kritiek op de toenemende verarming van de bevolking en de verrijking van de heersende klasse. De bevolking heeft enerzijds wel veel respect voor de Marokkaanse monarchie en ziet deze als een waarborg voor stabiliteit, maar anderzijds vormt het absolutistische karakter van het regime een reëel probleem. De hervormingen die Mohammed VI aan het begin van zijn bewind heeft ingesteld zijn stuk voor stuk vooruitstrevend, maar de hervormingsgezinde verlangens van de Koning kunnen ook botsen met de godsdienst.

Lees ook: Selfies met Koning Mohammed VI in Rabat (video)

Een dergelijk bestuurssysteem maakt het koninkrijk kwetsbaar en ontvlambaar, concludeert de documentaire. Ook wordt opgemerkt dat protesten regelmatig worden onderdrukt in Marokko, een land waarvan de toeristische attracties in schril contrast staan met de realiteit van de bevolking.

Volledige reportage in het Frans

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team