Zoeken

Illegale migranten uitgesloten van vaccinatiecampagne in Marokko

1 februari 2021 - 18:00 - Marokko

©

Verschillende Marokkaanse verenigingen die opkomen voor de rechten van migranten hebben de beweging "Vaccins Pour Tous" gelanceerd. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor migranten die geen beroep kunnen doen op de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus in Marokko.

De Raad van Sub-Sahara Migranten in Marokko (CMSM), de Democratische Organisatie voor Migrerende Arbeiders in Marokko (ODT-I), "Documents pour tous" en de Beni Snassen Association for Culture, Development and Solidarity (ABCDS), hebben een gezamenlijke verklaring afgegeven waarin ze aankondigen dat ze zich gaan inzetten voor de vaccinatie van migrantengroepen die vaak worden vergeten als er sociale maatregelen worden getroffen in Marokko.

Om te beginnen hebben de instanties hun waardering uitgesproken voor het bevel van Koning Mohammed VI om ook migranten gratis te vaccineren en voor de aandacht die de Marokkaanse overheid sinds het begin van de pandemie heeft gehad voor de kwetsbare positie waarin migranten verkeren.

Volgens de instanties zitten hier echter een aantal technische en administratieve haken en ogen aan die "de toegang van het grootste aantal immigranten tot vaccins die in vijf categorieën vallen, dreigen uit te sluiten of te belemmeren. Houders van een nog geldige verblijfsvergunning, mensen met een verlopen verblijfsvergunning en immigranten zonder verblijf, van wie de aanvraag tot vestiging van de status in 2014 en / of 2017 is afgewezen. Daarnaast zijn er twee categorieën immigranten die geen verblijfsstatus hebben, en die geen aanvraag hebben ingediend voor regularisatie van hun verblijfsstatus, en immigranten die zich vestigden in een niet-stedelijk gebied, zoals bossen en bergen".

In de verklaring worden de Marokkaanse autoriteiten erop gewezen dat migranten zonder een verblijfsvergunning in het huidige systeem niet geregistreerd kunnen worden in het bestand van mensen die recht hebben op een gratis vaccin. Dit komt volgens hen niet overeen met de humanitaire benadering van Koning Mohammed VI. Ze benadrukken dat het belangrijk is dat er bij de registratie van deze migranten ook rekening wordt gehouden met hun recht op privacy.

Volgens de coördinator van "Documents for all", Younes Foudil, zijn er speciale maatregelen nodig om migranten zonder verblijfsvergunning te kunnen voorzien van een datum en een tijdstip waarop ze gevaccineerd zullen worden. Tevens moeten ze er gerust op kunnen zijn dat de vaccinatie niet zal leiden tot uitzetting, aangezien dit een reële angst is die migranten ervan kan weerhouden om zich te laten registreren.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team