Zoeken

Marokko bespreekt wettelijk kader voor straatverkopers

19 december 2021 - 18:20 - Marokko

©

De Raad voor Economische-, Sociale- en Milieuvraagstukken (CESE) pleit voor de realisatie van een passend wettelijk kader voor Marokkaanse straatverkopers, zodat zij een geleidelijke en vlotte overgang kunnen maken naar de formele sector.

Volgens de Raad is "één van de voorwaarden voor de overgang van straatverkopers naar de formele sector en om te kunnen evolueren naar een actieve en productieve economie, het bestaan van een geïntegreerde juridische omgeving, die de activiteiten van de straathandel omkadert".

Lees ook: Marokko: straatverkopers lanceren noodkreet

Daartoe stelt de Raad dat "het noodzakelijk en urgent is om het nationale wetgevingssysteem aan te vullen met een rechtspositie voor straatverkopers van alle categorieën. Daarvoor moeten er voorwaarden en verplichtingen bepaald worden die aan de uitoefening van straathandel zijn verbonden, procedures worden gedefinieerd en vereenvoudigd, bevoegdheden inzake de exploitatie van de openbare ruimte worden verduidelijkt en sancties worden goedgekeurd in geval van overtreding van de wet".

Ook moeten de wettelijke voorschriften en procedures voor het verlenen van vergunningen voor tijdelijk gebruik van de openbare ruimte door straatverkopers worden bijgewerkt, vereenvoudigd en transparant gemaakt. Dit kan gaan over het beheren van permanente standplaatsen in stedelijke gebieden, hetzij in semi-stedelijke gebieden of plattelandsgemeenschappen, hetzij door het gebruik van voertuigen of door het exploiteren van standplaatsen op de weg, aldus de raad.

Lees ook: Koning Mohammed VI neemt dossier straatverkopers in handen

De CESE stelt ook voor aan de autoriteiten om "het hervormings- en rehabilitatieproces te ondersteunen door in het strafrecht te voorzien in de mogelijkheid van beroepsopleiding als alternatief voor vrijheidsstraffen voor kwetsbare personen die voor bepaalde strafbare feiten zijn veroordeeld, en om de duur van vrijheidsstraffen voor bepaalde categorieën gedetineerden te verminderen, wanneer zij aan een beroepsopleidingsprogramma worden onderworpen".

Bladna.nl