Zoeken

Marokkanen sterk verdeeld over relaties buiten het huwelijk

18 november 2021 - 17:40 - Gemeenschap

©

Eén op de twee Marokkanen is van mening dat seksuele relaties buiten het huwelijk een kwestie is van individuele vrijheden, zo blijkt uit een recent gepubliceerde studie.

Volgens de studie die tussen mei en juni werd uitgevoerd door het centrum voor onderzoek en sociale studies Menassat en waaraan 1312 personen deelnamen, "is 50% van de ondervraagden van mening dat seksuele betrekkingen een kwestie zijn van individuele vrijheden en is 76,3%, of drie op vier Marokkanen, van mening dat de praktijk wijdverbreid is in Marokko". Anderen menen dat seksuele betrekkingen buiten het huwelijk strijdig zijn met de godsdienst en met de normen en waarden en wijzen op een gebrekkige opvoeding.

Lees ook: Hoe denken Marokkanen over seks buiten het huwelijk?

Zo’n 8,8% van de respondenten maakt geen onderscheid tussen hun lichaam en hun identiteit, en 2% beschouwt het eigen lichaam zelfs als een middel tot expressie. De overgrote meerderheid van de respondenten, 80%, is het er echter mee eens dat iedereen vrij is om over zijn of haar lichaam te beschikken volgens zijn of haar wil.

Lees ook: Marokko: hoteleigenaren pleiten voor legalisering relaties buiten het huwelijk

De enquête had ook betrekking op godsdienst, vrijheid van mening en verdraagzaamheid enerzijds, en anderzijds op seksualiteit en overige aangelegenheden met betrekking tot de wetten op de persoonlijke vrijheden, waaronder de artikelen 490, 222 en 220 van het wetboek van strafrecht.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team