Zoeken

Grote lijnen Marokkaanse grondwet

11 juni 2011 - 12:00 - Marokko

©

De Koning blijft de bevelhebber van de gelovigen. Hij zal Dahirs (koninklijk besluit) mogen uitspreken maar enkel wat betreft religie. De zeer betwiste Artikel 19 verdwijnt, Amazigh wordt tot officiële taal opgericht, de eerste minister wordt "Voorzitter van de regering", de macht van het parlement wordt versterkt en een Nationale Veiligheidsraad zal worden opgericht. Dit is de gedeeltelijke inhoud van de nieuwe grondwet.

De regeringsvoorzitter zal worden gekozen uit de politieke partij die een meerderheid stemmen heeft bij de parlementaire verkiezingen. Hij zal de bevoegdheid hebben zijn ministers te benoemen en te ontslaan. Hij zal ook bevoegd zijn om wali’s, gouverneurs en ambassadeurs te benoemen met de goedkeuring van de Koning.

De Kamer van afgevaardigden zal ook meer bevoegdheden hebben terwijl het Raadkamer beperkt wordt tot de territoriale vertegenwoordiging.

De Hoge Raad van Magistratuur zal nu worden voorgezeten door de koning en niet door de minister van Justitie in naam van de koning zoals dat eerdere werd gedaan.

De oprichting van een Nationale Veiligheidsraad, reeds aanbevolen door de Equity-en Verzoeningscommissie (IER), is ook één van de nieuwigheden van deze ontwerp-grondwet. De afdeling die de actie van de Staat moet ondersteunen, is bedoeld als een centrum voor strategische studies.

In Marokko is het aftellen dus begonnen, het referendum op de Grondwet zal op 1 juli worden gehouden. De verkiezingscampagne zal dan op 23 september starten en de stemming zal plaatsvinden op 7 oktober.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team