Zoeken

Gratis huisvesting voor families martelaren in Marokko

17 mei 2022 - 20:20 - Marokko

©

Koning Mohammed VI heeft bevolen dat families van martelaren en beschermheiligen van de natie, gratis huisvesting krijgen in alle Marokkaanse steden. Dit besluit werd genomen in het kader van de vieringen van de 66ᵉ verjaardag van de oprichting van de Royal Armed Forces (FAR).

Koning Mohammed VI gebruikte de feestelijkheden om het professionalisme en de efficiëntie van de mannen en vrouwen van de FAR te prijzen. Hij kondigde aan dat hij "een hoge militaire commissie de opdracht heeft gegeven een statuut voor onderofficieren op te stellen. Er komt een wettelijk en organisatorisch kader en loopbaanbeheer dat in overeenstemming is met een moderne en globale visie voor deze categorie, die als een van de pijlers van de FAR wordt beschouwd", meldt het dagblad Al Akhbar.

Lees ook: Marokkaans leger op 55e plaats in de wereld

Als chef van de Generale Staf prees en dankte de Koning de FAR voor hun onbaatzuchtigheid en opoffering, die hen in staat hebben gesteld "de wanhopige pogingen om de territoriale integriteit en diepgewortelde nationale constanten te ondermijnen," te bestrijden. Mohammed VI prees ook "de dapperheid van de soldaten aan het zuidelijke en oostelijke front die onze land-, lucht- en zeegrenzen met oplettendheid en doortastendheid verdedigen".

Voor al deze opofferingen en voor de eenheid van het vaderland beval de Koning dat "gratis bescherming wordt verleend aan de verwanten van de martelaren en de beschermers van de natie".

Lees ook: Marokkaans leger kan Sebta en Melilla in 4 uur overnemen

Mohammed VI prees tevens de betrokkenheid van de FAR bij verschillende militaire allianties met bevriende landen en vredesoperaties onder auspiciën van de Verenigde Naties. Hij kondigde de oprichting aan van een multidisciplinair vredescentrum om binnen- en buitenlandse specialisten op te leiden en te ondersteunen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team