Zoeken

GMT+1 nog steeds omstreden in Marokko

25 mei 2022 - 18:35 - Marokko

©

Tegenover de vele discussies met betrekking tot de officialisering van de GMT+1-tijd in Marokko, schuift de regering de voordelen voor het milieu en de economie naar voor.

Overeenkomstig het decreet betreffende de wettelijke tijd en het decreet van de regeringsleider, schakelde Marokko op 8 mei over op GMT+1-tijd. Een keuze die nog steeds op veel weerstand stuit bij Marokkanen.

Lees ook: Verzetten klok zorgt nog steeds voor controverse in Marokko

Naar aanleiding van een vraag over het onderwerp in het parlement, probeerde de regering de keuze te rechtvaardigen. Volgens Ghita Mezzour, gedelegeerd minister van Digitale Overgang en Bestuurlijke Hervorming, is het besluit "gebaseerd op een studie waaruit blijkt dat de zomertijd aanzienlijke energiebesparingen mogelijk maakt".

Zonder nadere bijzonderheden te verstrekken zei de minister dat de studie, waarin de resultaten van vijf jaar zomertijd centraal stonden, heeft aangetoond dat deze kalender de uitstoot van kooldioxide vermindert. Dit draagt ook bij tot de vermindering van milieurisico’s.

Lees ook: Marokko overweegt definitieve terugkeer naar GMT

Over de psychologische gevolgen van de zomertijd en het negatieve effect op de levenskwaliteit van burgers, antwoordde Mezzour dat de regering een reeks maatregelen heeft getroffen om rekening te houden met de specifieke ruimtelijke kenmerken van elke regio. Als voorbeeld noemde ze de faciliteiten die aan werknemers worden verleend met betrekking tot het tijdstip van aanvang op het werk en de oproep aan directies van de regionale onderwijs- en opleidingsacademies (AREF) om een flexibel lesrooster voor leerlingen op te stellen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team