Zoeken

Hoe de Europese Unie wordt aangezien door Marokkanen

13 januari 2011 - 18:32 - Marokko

©

De Marokkanen, ondervraagd over het imago dat de Europese Unie hen geeft, beschrijven haar als "loyaal en trouw aan haar waarden". Dit is in ieder geval het resultaat van een enquête gehouden door de "Opinion Polling and Research Project" (Oppol).

Het onderzoek, gerealiseerd op 400 mensen uit het groot publiek en 81 opinieleiders, werd gefinancierd door de EU en heeft als doel het imago van de Unie te peilen in de partnerlanden van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB).

Het blijkt dus dat de Marokkanen een zeer hoog aanzien hebben van Europa! Deze studie vertelt ons bijvoorbeeld dat de mensenrechten, vrede, veiligheid en democratie karakteristiek is van het Europese Unie voor de deelnemers.

Volgens 98% van de ondervraagde opinieleiders en 92% van het groot publiek zijn de relaties tussen Marokko en de Europese Unie goed. 81% van de deelnemers is het er ook over eens dat Marokko enorm beneficieert van het Europees nabuurschapsbeleid.

En om af te sluiten zijn 100% van de opinieleiders en 79% van het groot publiek van mening dat de betrokkenheid van de EU in Marokko degelijk is en dat de rol van de EU in de economische ontwikkeling van het Koninkrijk belangrijker zou moeten zijn.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team