Zoeken

Europese lening om Marokkaanse autowegen te moderniseren

10 maart 2021 - 18:00 - Economie

©

De Europese Investeringsbank (EIB) en het Marokkaanse snelwegbedrijf (ADM) versterken hun partnerschap. In een persbericht hebben de twee instellingen de ondertekening aangekondigd van een financieringscontract ter hoogte van 85 miljoen euro (ongeveer 925 miljoen dirham), in het kader van het mandaat van de Europese Unie voor externe leningen (ELM) voor de periode 2021-2027.

Dit strategische investeringsprogramma heeft tot doel de digitalisering van de weginfrastructuur in het koninkrijk te versnellen en zo de mobiliteit van personen, goederen en diensten te bevorderen. Volgens Ricardo Mourinho Félix, vice-voorzitter van de EIB en verantwoordelijk voor de financiering in Marokko, gaat het om "een omvangrijk programma voor de modernisering en de versterking van het 1800 km lange autosnelwegennet van het land".

Anouar Benazzouz, algemeen directeur van ADM, is opgetogen over de samenwerking. "De EIB is een eersteklas partner die met ons samenwerkt aan verschillende investeringsprojecten. Bovendien verbaast het ons niet dat ook de Europese Investeringsbank ervoor heeft gekozen om ons te steunen op zo’n strategisch gebied als digitalisering om de veiligheid van snelwegen te verbeteren en de doorstroming van het verkeer te garanderen".

ADM zal dus beschikken over real-time informatie over de verkeerssituatie op het volledige autosnelwegennet. Dit is een belangrijke stap voorwaarts gezien de voortdurende toename van het aantal voertuigen op de weg. Met de digitalisering van de betalingssystemen en de installatie van nieuwe soorten elektronische tol-systemen, wint de gebruiker tijd, geld en veiligheid, terwijl hij profiteert van nieuwe gepersonaliseerde diensten, aldus de partners in dit initiatief.

Deze nieuwe infrastructuren zullen het ook mogelijk maken de compensatie van verliezen ten gevolge van de gezondheidscrisis te optimaliseren, alsook de vermindering van fraude met tolheffing realiseren. Daarnaast is er ook een milieubelang, de vervuiling die wordt veroorzaakt door de stopplaatsen bij de manuele tol-stroken zal namelijk worden verminderd.

Tijdens de uitvoeringsfase van het project zullen naar verwachting meer dan 6000 banen worden gecreëerd, aldus ADM, die eraan toevoegt dat het geleende bedrag bij wijze van uitzondering 83,6% dekt van de totale kosten van het project in plaats van de statutaire 50%, overeenkomstig de in april 2020 genomen operationele noodmaatregel.

Bladna.nl