Zoeken

Eerbetoon van Koning Mohammed VI aan Mohamed Moatassim

6 juni 2023 - 21:00 - Marokko

©

Koning Mohammed VI heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van zijn adviseur, Mohamed Moatassim, die maandag is overleden in Rabat.

In zijn bericht verklaart de Koning dat hij met een immense droefheid kennis heeft genomen van het overlijden van Mohamed Moatassim. Hij smeekte de Almachtige hem te accepteren onder de deugdzame gelovigen en hem op te nemen in Zijn uitgestrekte paradijs.

Lees ook: Adviseur Koning Mohammed VI, Mohamed Moâtassim, overleden

Bij deze trieste gelegenheid denkt de Vorst ook aan de ouders van de overledene, aan zijn weduwe Nabila, aan zijn kinderen Issam en Sara, aan alle leden van zijn familie, en andere familieleden, vrienden en bewonderaars van wijlen Mohamed Moatassim. Hij betuigt hen zijn diepe droefheid en oprechte gevoelens van medeleven na dit wrede verlies, waarbij de goddelijke wil niet te stuiten is, en bidt tot de Allerhoogste om hen geduld en troost te schenken.

Het overlijden van Mohamed Moatassim "is niet alleen een groot verlies voor zijn familie, maar ook voor zijn vaderland, dat in hem een grote en trouwe dienaar van de Staat heeft verloren, die zijn leven wijdde aan het dienen van zijn land, met toewijding en opoffering, terwijl hij een onwrikbare gehechtheid had aan de Glorieuze Alawitische Troon en aan de constanten en heilige waarden van de Natie," aldus het bericht.

Lees ook: Elizabeth II: Mohammed VI brengt hulde aan "grote vriendin" van Marokko

"In het delen van uw verdriet voor dit wrede en onvermijdelijke verlies, betuigen Wij nogmaals Onze diepe deelneming, Onze oprechte gevoelens van medeleven en Onze constante Hoge bezorgdheid en welwillendheid, en bidden tot de Allerhoogste om de beste retributies te schenken aan de overledene, als beloning voor zijn prijzenswaardige daden in dienst van zijn vaderland en zijn Koning," voegt de monarch eraan toe.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team