Zoeken

België: onverdoofd slachten opnieuw in de aandacht

25 maart 2021 - 16:00 - Wereld

©

In Brussel is rituele slachting in tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië, nog steeds toegelaten. Maar voor hoe lang nog? Het Europees Hof voor Justitie bevestigde reeds het Vlaamse en Waalse verbod over het onverdoofd slachten en spreekt zich binnenkort opnieuw uit met betrekking tot het Brusselse verbod. Joodse- en moslimorganisaties vrezen voor het verlies van de vrijheid van godsdienst.

Volgens het islamitische- en Joodse geloof moeten dieren levend geslacht worden. Alleen dan is het vlees koosjer of halal en dus goed voor consumptie. Dit wringt steeds meer met de westerse opvattingen over het dierenwelzijn. Brussels minister Bernard Clerfayt van Werk maakt een kernzaak van dierenwelzijn, maar de Brusselse regering wil eerst het arrest van het Grondwettelijk Hof afwachten alvorens het ritueel slachten bij wet te verbieden.

Mensenrechten-advocaat Elke Cloots van het Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique zegt dat het misschien wel de moeilijkste zaak is die het Grondwettelijk Hof al heeft moeten behandelen. Er moet immers een afweging worden gemaakt tussen het dierenwelzijn en de godsdienstvrijheid. Voor de joodse gemeenschap behoort de rituele slacht tot de essentie hun geloof. Ze voelen zich dus bedreigd in de uitoefening van hun godsdienst,” zegt Cloots in Bruzz.

Na een vraag van het Grondwettelijk Hof heeft de Europese Unie in 2009 hierover een standpunt ingenomen. Lidstaten moeten volgens de EU dierenleed vermijden. Sindsdien is slachten met voorafgaandelijke bedwelming de regel. Uitzonderlijk mogen lidstaten religieuze gemeenschappen wel tegemoet te komen. Eind vorig jaar oordeelde het Europees Hof dat het Vlaamse en Waals verbod in overeenstemming is met de Europese regelgeving.

Vorige week werden de laatste pleidooien gehouden in het Grondwettelijk Hof. "Ik ben een Europeaan van het eerste uur, maar vandaag ben ik een ontgoocheld man. Europa gaat met deze uitspraak honderd jaar terug in de tijd. Joden hebben zich volledig in de Europese samenleving geïntegreerd, hebben bijgedragen aan Europa, een Europa van eenheid in verscheidenheid. Wel, dat ideaal is aan diggelen geslagen. Met deze uitspraak worden joden niet meer aanvaard om wie ze zijn”, zei de Brusselse opperrabbijn Albert Guigui.

De advocaat van de Moslim­executieve, Ibrahim Akrouh, vindt dat de godsdienstvrijheid in Europa steeds meer in het gedrang komt. Joodse en moslimorganisaties wijzen op het feit dat de Europese regelgeving voor ‘bedwelming’ ook geen zachte dood is en veroordelen de hypocrisie waardoor wel wordt toegestaan dat halal en koosjer vlees ingevoerd mag worden, maar dat de rituele slacht aan banden wordt gelegd.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team