Zoeken

België: dokters willen geen maagdelijkheidstesten meer uitvoeren

1 maart 2019 - 11:50 - Wereld

©

Dokters in België gaan geen maagdelijkheidstesten meer afgeven. Dat is althans de wens van de Orde der Artsen.

De Orde heeft een oproep gedaan en vraagt professionelen om dergelijke tests niet meer uit te voeren. Maagdelijkheidscertificaten zijn namelijk niet alleen "zonder belang voor de gezondheid", maar hebben bovendien geen enkele "wetenschappelijke relevantie".

"Het is niet mogelijk op basis van een klinisch onderzoek met zekerheid te verklaren dat een persoon nooit geslachtsverkeer had. Naast deze zuiver medische overweging, moet de nadruk gelegd worden op de deontologische en ethische aspecten van deze praktijk.", leest men op de website van de Orde der Artsen.

"Deze onderzoeken worden doorgaans aangevraagd door derden zonder eerbiediging van de persoonlijke intimiteit en het recht op privacy van de betrokken persoon. Ze kunnen ervaren worden als een daad van agressie.", schrijft de Orde.

Het is bovendien "een medische handeling die geen nut heeft voor de gezondheid, niet relevant is vanuit wetenschappelijk oogpunt en dramatische gevolgen kan hebben voor het welzijn van de patiënte".

Het advies van de Orde volgt op een verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie in oktober 2018 waarin aan meerdere landen, waaronder Marokko, werd gevraagd om een einde te maken aan de maagdelijkheidstest.

Reageer op Facebook

Bladna.nl

Bladna.nl - 2019 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team