Zoeken

Aanslag Zaventem: "Marokkanen hielden de boel recht"

3 april 2016 - 18:42 - Wereld

©

De Marokkaanse werknemers op Belgische luchthavens "hielden de boel recht" na de aanslagen van 22 maart in Brussel. Dat zegt Avia­part­ner-CEO Lau­rent Le­vaux als antwoord op een haatbrief van po­li­tie­vak­bonds­mi­li­tan­ten.

In een open brief klagen militanten van de lucht­ha­venpo­li­tie over het groot aantal allochtone werknemers van af­han­de­laars zoals Avia­part­ner en Swis­spor op luchthavens. Dat meldt De Tijd.

"Veel werk­ne­mers op de lucht­ha­ven zijn ge­kend voor één of meer­de­re (zware) cri­mi­ne­le feiten. Code rood is voor­al het ge­rech­te­lijk ver­le­den van per­so­neel van de tri­eer- en bagagezalen (...). Dit is een ge­volg van een ‘pro­gres­sief’ ac­ti­ve­rings­be­leid, met po­si­tie­ve discrimi­na­tie voor be­paal­de min­der­he­den. Het feit dat deze in­di­vi­du­en anno 2016 kun­nen en mogen blij­ven wer­ken op ex­treem vei­lig­heids­ge­voe­li­ge plaat­sen is hal­lu­ci­nant. De kat is bij de melk gezet", leest men in de brief.

Le­vaux reageerde woedend op de brief afkomstig van "racisten" binnen de politievakbonden.

"Het klopt dat ruim twee der­den van ons ba­ga­ge­per­so­neel van al­loch­to­ne ori­gi­ne is, mee­st­al Ma­rok­kaan­se. Maar dat zijn ernsti­ge, hard­wer­ken­de men­sen, die hun best doen zich te integreren. Het is te dan­ken aan hun vrij­wil­li­ge inzet op de lucht­ha­vens van Luik en Oos­ten­de dat de mees­te Bel­gi­sche pas­sa­giers op hun (va­kan­tie) bestemming zijn ge­raakt en dat de impact van de slui­ting van Za­ven­tem op de paas­exo­dus mi­ni­maal was. (...) Onze al­loch­to­ne baga­gis­ten heb­ben de ‘Bel­gi­sche’ pas­sa­giers uit de nood ge­hol­pen. Het zijn hard­wer­ken­de men­sen, geen cri­mi­ne­len."

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team