Zoeken

Wereld-Marokkanen: dit mag je niet naar Marokko meebrengen

23 juli 2023 - 15:30 - Marokkanen in het buitenland

©

Jaarlijks keren miljoenen wereld-Marokkanen terug naar Marokko, met name tijdens de zomervakantie. Traditiegetrouw brengen ze cadeaus mee voor de familie. Maar let op, de douane houdt toezicht op bepaalde verboden producten of goederen die een vergunning vereisen. In de laatste gids van de douane voor Marokkanen die in het buitenland wonen, wordt een overzicht gegeven van wat niet naar Marokko mag worden meegebracht.

Strikt verboden import:

• Vuurwapens en munitie voor oorlogsvoering
• Verdovende middelen
• Geschriften, drukwerk, cassettes en videocassettes, en objecten die in strijd zijn met de goede zeden en openbare orde
• Nagemaakte goederen (import en export)

Import onderworpen aan specifieke formaliteiten:

• Dieren en dierlijke producten: veterinaire certificaten uitgegeven door de bevoegde diensten van het Nationaal Bureau voor de Voedselveiligheid (ONSSA)
• Plantaardige producten: fytosanitair certificaat uitgegeven door de bevoegde diensten van het Nationaal Bureau voor de Voedselveiligheid (ONSSA)
• Bedreigde diersoorten en plantensoorten en specimens van deze soorten (Washington-conventie): CITES-certificaat uitgegeven door het departement Water en Bosbeheer
• Jachtwapens en hun munitie: vergunning verstrekt door de Nationale Veiligheidsdiensten
• Bepaalde industriële producten onderworpen aan normcontrole, zoals nieuwe kleding, schoenen, kookapparaten, wasmachines, etc. geïmporteerd in commerciële hoeveelheden: markttoegangsvergunning uitgegeven door het departement Industrie en Handel
• Meer dan één apparaat voor telecommunicatie: goedkeuring van het Nationaal Agentschap voor Telecommunicatieregulatie (ANRT)
• Producten onderworpen aan importvergunningen zoals:
> Onbemande vliegende objecten aangedreven door een motor en op afstand bestuurd (drones en schaalmodellen van vliegtuigen, bijvoorbeeld)
> Alle soorten wapens (messen,...)

Te overleggen documenten:

• Verhuisbewijs uitgegeven door de gemeentelijke autoriteit van de plaats van vertrek, of door het Marokkaanse consulaat met vermelding van de status (werknemer, handelaar, student, etc).
• Gedetailleerde inventaris, gedateerd en ondertekend door de aanvrager, van persoonlijke bezittingen en meubilair die onderdeel zijn van een verhuizing.
• Gedetailleerde lijst van gebruikte materialen en gereedschappen, gedateerd en ondertekend door de aanvraag (alleen voor Marokkanen die in het buitenland wonen, er een permanente winstgevende activiteit hebben uitgeoefend en definitief terugkeren naar Marokko).

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team