Zoeken

Tanger Med: elektronische chips om doorgang te versnellen

10 mei 2021 - 12:00 - Marokko

©

De haven Tanger Med werkt aan de verbetering van zijn diensten. Daartoe is een geïnformatiseerd systeem op basis van RFID-technologie geïnstalleerd, om toezicht te houden op de doorgangen in de haven.

Het systeem bestaat uit tags of elektronische chips die spontaan worden gescand, zoals bij tolheffing op autowegen. Deze chips vergemakkelijken de herkenning van het circuit van vrachteenheden, opleggers en containers, alsmede de geschiedenis van hun bewegingen door de hele tijd heen, op een geautomatiseerde manier, meldt L’Economiste. Voor de informatisering van de toestemming voor havenbewegingen (PMA) zal deze technologie eerst worden gebruikt voor de uitvoer. Het geïnstalleerde technische platform maakt de programmering en raadpleging van RFID-tags via mobiele apps mogelijk en zorgt ervoor dat "getagde" vrachteenheden tijdens controles kunnen worden geïdentificeerd en dat hun bestemming kan worden vastgesteld.

Bovendien heeft Tanger Med ook de aangifte van de inhoudsopgave en de af te geven voucher geïnformatiseerd, om de termijnen voor gegevensverwerking te verkorten en het invoeren van informatie te vergemakkelijken. Voortaan kan de verificatie worden uitgevoerd via een intuïtieve interface die toegankelijk is op computer, tablet, telefoon en andere. Bovendien is bij deze strategie rekening gehouden met de automatische integratie van gegevens van de exploitanten en die van Tanger Med om de verwerking van havenverrichtingen in verband met de invoercontroleprocedure veiliger te maken.

Daarnaast is er een digitaal platform voor het publiceren en raadplegen van de aanbestedingen van de Tanger Med Group geïnstalleerd, genaamd i-Procurement, zodat leveranciers die willen deelnemen aan raadplegingen en aanbestedingen, online informatie kunnen inwinnen en hun account kunnen beheren via een speciaal daarvoor bestemde interface.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team