Zoeken

Overheid Marokko: meer gehandicapten aan het werk

3 juli 2016 - 16:50 - Marokko

©

In Marokko heeft de regeringsraad donderdag een nieuw decreet goedgekeurd over de invoering van een quotum om meer ambtenaren met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

De tekst is een voorstel van het ministerie van Solidariteit, Vrouw, Gezin en Ontwikkeling en voldoet aan het internationaal verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het decreet is ook compatibel met artikel 34 van de Marokkaanse grondwet uit 2011 over de bescherming van mensen met een handicap.

Het decreet stelt een quotum van 7 procent vast en omvat een lijst van banen waarbij de prioriteit aan mensen met een handicap zal worden gegeven.

Zo zal bijvoorbeeld bij een wedstrijd voor een overheidsbaan waarbij 5 tot 7 mensen worden gezocht, één baan aan een persoon met een handicap worden toegekend.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team