Zoeken

Marokko: parlement weigert zich uit te spreken over abortus

16 oktober 2019 - 21:20 - Marokko

©

Het parlementair debat over het recht op abortus werd opnieuw uitgesteld in Marokko. Verschillende fracties weigeren namelijk aan het debat deel te nemen en wachten op het advies van de koninklijke commissie die het dossier moet onderzoeken.

Hespress vernam van een bron van de Commissie justitie, recht en mensenrechten dat de parlementaire fracties in de Eerste Kamer unaniem hebben besloten geen voorstellen over het recht op abortus te doen zolang de conclusies van de Koninklijke commissie niet bekend zijn.

Het enige voorstel over een hervorming van de wet op abortus werd door Omar Balafrej, Kamerlid van de FGD, ingediend. Balafrej is echter lid van de Commissie financiën en economische ontwikkeling en niet van de Commissie justitie.

De commissie justitie had het debat over een aanpassing van de wet op abortus eerder al tot oktober uitgesteld. Nieuwe gesprekken staan eind november gepland op vraag van de USFP, de RNI en de UC partijen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team