Zoeken

Marokkaanse fosfaat: Zuid-Afrika geeft Polisario gelijk

25 februari 2018 - 18:00 - Wereld

©

Het hooggerechtshof van Zuid-Afrika heeft haar besluit bekend gemaakt omtrent de inbeslagneming van een lading fosfaat afkomstig uit Marokko

Het hof gaf zonder verrassing gelijk aan de Polisario en stelt in haar vonnis de lading te willen verkopen "met een eventuele 50/50 verdeling van de winsten voor de aanklager", ter hoogte van de gerechtskosten, "en als er geld over blijft zal het naar de reder gaan wiens boot sinds afgelopen mei is geïmmobiliseerd".

Volgens l’Economiste wordt de waarde van de lading op 3,2 miljoen dollar geschat, tegen 5 miljoen in het begin. TelQuel bericht ook dat de Polisario al maanden op zoek is naar een koper, zonder succes.

Het Marokkaans fosfaatbedrijf OCP, eigenaar van de lading, beschuldigt de Polisario ervan "lokale jurisdicties te exploiteren voor politieke en media-doeleinden". Het OCP oordeelt dat de rechtbank van Port Elizabeth niet bevoegd is om dergelijke beslissingen te nemen die in strijd staan met de fundamentele beginselen van het internationaal recht. Zuid-Afrika werd ook niet toevallig gekozen daar het een fervent aanhanger is van de Polisario in Afrika en de rest van de wereld.

In een gelijkaardige zaak had een rechtbank in Panama geoordeeld dat de klacht van de Polisario ongegrond was en zich onbevoegd verklaard om de zaak te behandelden. Aan de Polisario werd toen gevraagd om een beroep te doen op de Verenigde Naties.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2020 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team