Zoeken

Marokko meest stabiele land in de Maghreb

27 juli 2014 - 18:48 - Marokko

©

In tegenstelling tot andere landen in de regio is Marokko erin geslaagd om aan de chaos van de Arabische Lente te ontsnappen, door middel van politieke en sociale hervormingen ingevoerd door Koning Mohammed VI. Het Koninkrijk onderscheidt zich door een reformistisch, zij het langzaam maar veilig en niet-gewelddadige proces. Dat zegt denktank Atlantic Council in een analyse gepubliceerd op 21 juli.

Karim Mezran, lid van het Rafik Hariri Centrum voor het Midden-Oosten en auteur van deze analyse, oordeelt dat Marokko meer aandacht zou moeten krijgen. Het land is namelijk een voorbeeld vanwege zijn aanpak van de sociale onrusten door hervormingen, in plaats van de gewelddadige methoden gebruikt in landen als Libië, Egypte, Syrië of Irak, met alle gevolgen van dien.

Over Tunesië schrijft Mezran dat het land een uitzondering is onder de landen die gewelddadige opstanden hebben meegemaakt. Tunesië slaagde er namelijk in om van het politie-regime van Zine El Abidine Ben Ali over te gaan naar een liberaal en pluralistisch systeem. Maar Tunesiërs hebben daar een hoge prijs voor betaald. Tijdens de opstanden in 2011 werden honderden Tunesiërs gedood. Ook op economisch vlak ervaart het land nog steeds moeilijkheden.

In Marokko daarentegen lanceerde Koning Mohammed VI het hervormingsproces onmiddellijk nadat hij de troon had bestegen. In het rapport worden de belangrijkste hervormingen opgesomd zoals de Moudawana (familierecht), de oprichting van de Verzoeningscommissie (IER), de nieuwe bevoegdheden van de Nationale Raad voor de Mensenrechten (CNDH) en de nieuwe grondwet.

De analyse wijst ook op de rol van Marokko in de vredeshandhaving in de regio, met name door de bevordering van een gematigde Islam. Verschillende Afrikaanse landen hebben bijvoorbeeld aan Marokko gevraagd om hun Imams op te leiden.

In het rapport wordt ook melding gedaan van de economische ontwikkeling van Marokko, de vrijhandelsovereenkomsten van het koninkrijk met, onder meer, de Verenigde Staten, en de gevorderde status van het land bij de Europese Unie.

Maar niet alles is positief volgens Karim Mezran. Zo blijft de Koning het grootste deel van de macht in handen houden en wordt de grondwet nog niet echt in praktijk gebracht. Desondanks wordt de rol van de Koning als een garantie voor stabiliteit in Marokko beschouwd.

Marokko is dus niet alleen het meest stabiele land in de Maghreb, maar de sociale en politieke hervormingen zouden ook als voorbeeld moeten dienen in de regio.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2020 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team