Zoeken

Koning Mohammed VI belooft een monarchie op zijn engels

10 maart 2011 - 09:09 - Marokko

©

Koning Mohammed VI meldde in zijn toespraak van woensdag 9 maart bereidt te zijn een uitgebreide hervorming van de grondwet door te voeren en kondigde daarbij de vorming van een commissie verantwoordelijk voor de hervormingen van de Marokkaanse grondwet, die zal worden voorgezeten door Abdeltif Mennouni.

Deze commissie zal zijn voorstel voor een hervorming van de grondwet in juni aan Koning Mohammed VI voorleggen. Deze zal dan worden goedgekeurd door referendum.

Koning Mohammed VI heeft ook de "versterking van de status van de eerste minister als hoofd van een uitvoerend overheid samengaand met een volledig verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur, de staatsadministratie en het gedrag en de uitvoering van de overheidsprogramma", aangekondigd

De nieuwe grondwet zal ook "de pluraliteit van de Marokkaanse identiteit, verenigd en rijk, met in het midden de Amazigh-cultuur, gemeenschappelijk erfgoed van alle Marokkanen" opnemen volgens de Marokkaanse vorst.

Belangrijkste punten van de toespraak

Regionalisatie:

 De regio in de grondwet, met nationale solidariteit tussen en met de regio’s.
 Verkiezing van de regionale raden door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen.
 Uitvoerend macht voor voorzitters van algemene adviesraden "in plaats van gouverneurs en wali’s" (einde van de wali’s?).
 Gelijkheid (bij wet) van de ontvankelijkheid van mannen en vrouwen tot verkiesbare functies.
 Hervorming van de samenstelling en de bevoegdheden van het raadkamer, met territoriale vertegenwoordiging van de gewesten.

Grondwet:

 Officialisering van Amazigh en de opname ervan in de grondwet.
 Consolidatie van de rechtsstaat en de instellingen en uitbreiding van individuele en collectieve vrijheden.
 Constitutionalisering van de aanbevelingen van de Equity-en Verzoeningscommissie (IER) en van de internationale verbintenissen van Marokko.
 Justitie wordt een onafhankelijke macht en versterking van de bevoegdheden van de Constitutionele Raad.
 Consolidatie van de grondwet en suprematie van de rechtsstaat met gelijkheid voor allen.
 Consolidatie van scheiding en evenwicht van krachten.
 Een verkozen regering door openbare electies, die geniet van het vertrouwen van de Kamer van Vertegenwoordigers.
 Benoeming van een eerste minister uit de partij die de verkiezing bij de Kamer van Vertegenwoordigers wint.
 Versterking van de status van de eerste minister als hoofd van een uitvoerend overheid samengaand met een volledig verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur, de staatsadministratie en het gedrag en de uitvoering van de overheidsprogramma.
 Constitutionalisering van het Raad van Bestuur en verduidelijking van zijn bevoegdheden.
 Consolidatie van de rol van politieke partijen als onderdeel van een effectieve pluralisme en versterking van de status van de oppositie en de rol van de burgermaatschappij.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team