Zoeken

Wat Benkirane belooft aan de Marokkanen

20 januari 2012 - 08:50 - Marokko

©

De regeringsraad heeft dinsdag ingestemd met de verklaring van het algemeen beleid, dat donderdag aan het Parlement voorgesteld werd. Abdelilah Benkirane streeft naar een gemiddelde groei van 5,5% en het creëren van een miljoen banen in de komende vijf jaar.

Eén van de hoogtepunten in de overheidsverklaring, is onder meer de voorgestelde toepassing van maximale straffen voor misdaden van ontvoering, gijzeling, marteling, racisme en misdaden tegen de menselijkheid.

De hoofdlijnen van het beleid van de regering, dat gisteren aan het Parlement voorgelegd werd door Abdelilah Benkirane, zijn:

 De versterking van een verenigde nationale identiteit en het behoud van de samenhang en diversiteit van de componenten.
 De opening voor culturen en beschavingen.
 De consolidatie van de rechtsstaat, geavanceerde regionalisering en goed bestuur, het waarborgen van de waardigheid, de rechten, vrijheden en veiligheid, op basis van een effectief burgerschap.
 Onderscheid tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en tussen rechten en plichten.
 Doorgaan met het opbouwen en ontwikkelen van een sterke economie, scheppen van diversiteit, welvaart, banen en het waarborgen van sociale rechtvaardigheid.
 Ontwikkeling en implementatie van sociale programma’s die voor gelijke toegang tot essentiële diensten zouden zorgen.
 Stimuleren van een positieve reactiviteit met de regionale en internationale omgeving.
 Versterking van het beleid voor het beheer van zakelijke relaties met Marokkanen over de hele wereld.

De regeringsverklaring voorziet in een periode van vijf jaar voor de uitvoering van de bepalingen van de nieuwe grondwet, door middel van de vaststelling van 16 organieke wetten en van een twintigtal normatieve handelingen.

Voor festivals, controversieel onderwerp tussen de staat en de islamisten, zal de regering voorzien in de omkadering van de festivals die overheidssubsidies ontvangen op basis van transparantie, kwaliteit en efficiency.

In termen van huisvesting, is de regering Benkirane van plan om een product te lanceren voor de middenklasse, waarvan de prijs niet hoger zal zijn dan 800.000 dirham.

Alle sectoren werden onderzocht door de uitvoerende macht Benkirane. Indien het programma van de overheid uitgevoerd wordt, zou de inflatie tot 2% dalen en de werkloosheid tot 8%. Er zou een solidariteitsfonds opgericht worden voor de minderbedeelden ​​en tien miljoen Marokkanen zouden kunnen genieten van de verplichte ziekteverzekering.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team