Zoeken

Marokko: 10 miljoen bejaarden in 2050

5 oktober 2017 - 15:00 - Marokko

©

De Marokkaanse bevolking veroudert snel. Er zijn op dag van vandaag drie keer meer bejaarden dan in 1960. Het land telde toen 836.000 oude mensen. In 2014 waren dat er al 3,2 miljoen.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Hoge Planning Commissie (HCP) dat ter gelegenheid van de Internationale Ouderendag op 1 oktober werd gepubliceerd. Oudere mensen vertegenwoordigden in 2014 9,4 procent van de Marokkaanse bevolking tegen 7,2 procent in 1960.

Volgens de projecties van de HCP zal het aantal bejaarden in Marokko blijven stijgen om in 2050 ruim 10,1 miljoen te bereiken, oftewel 23,2 procent van de totale bevolking.

De vergrijzing van de bevolking neemt sneller toe in stedelijke dan in landelijke gebieden. De HCP stelt dat het aantal ouderen in stedelijk gebied van 1,9 miljoen in 2014 naar 7,6 miljoen in 2050 zal stijgen en op het platteland van 1,3 naar 2,5 miljoen. In 2050 zal dus 23,8% van de stedelijke bevolking bejaard zijn tegen 21,4% in plattelandsgebieden.

Bejaarden in Marokko zijn relatief jong vergeleken met andere landen met een gemiddelde leeftijd van 69,7 jaar en zonder grote verschil tussen mannen en vrouwen. 73,7 procent is tussen 60 en 74 jaar oud. 50,8 procent 60 plussers zijn vrouwen en 59,4 procent woont in stedelijk gebied.

Ander vermeldenswaardig gegeven is dat 92,1 procent bejaarde mannen getrouwd zijn terwijl dat bij vrouwen slechts 44,5 procent is. 50 procent vrouwen zijn tevens weduwe tegen minder dan 5 procent bij mannen.

Het rapport van de HCP toont ook aan dat het merendeel van de oudere mensen in Marokko ongeletterd zijn. Slechts 2,5 procent behaalde een diploma en 70 procent is volledig analfabeet. Op het platteland stijgt dit aantal zelfs naar 85,8 procent.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team