Zoeken

Marokkaanse consulaten moeten alle voornamen toestaan

13 augustus 2015 - 19:45 - Marokko

©

Slechts een tiental dagen na de toespraak van Koning Mohammed VI waarin hij de slechte werking van Marokkaanse consulaten aan de kaak stelt, hebben de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse zaken een circulaire opgesteld. Deze heeft voornamelijk betrekking tot de keuze van de voornaam en de geldigheidsduur van geboorteaktes.

Zoals welbekend is weigeren Marokkaanse overheidsdiensten in Marokko maar ook in het buitenland regelmatig voornamen omdat ze "niet echt Marokkaans" zijn of omdat ze niet op de Basri-lijst van voornamen staan. Daar zou nu een einde aan komen.

Via de circulaire geven de twee afdelingen het recht aan ouders om -bijna- alle namen die ze willen aan hun kinderen te geven. Er blijven enkele voorwaarden. De voornaam mag niet ongepast zijn of de goede zeden schenden. Consulaire medewerkers zullen in geval van weigering de "negatieve gevolgen van de keuze van een verkeerde naam" aan de ouders moeten uitleggen.

Officieel bestaat de namenlijst gemaakt door Driss Basri niet meer sinds 2003. Toch werden nog meldingen gedaan van naamweigeringen tot 2012. Voornamelijk Amazigh-namen worden gemakkelijke geweigerd door de Marokkaanse overheidsdiensten.

Wat betreft de geboorteakte zal deze zes maanden geldig zijn. In het verleden was dat drie maanden.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team